เกี่ยวกับองค์กร :


ตำแหน่ง :

ช่างซ่อมบำรุง

อัตราที่รับ :

2

เงินเดือน :

15,000 ขึนไป ตามประสบการณ์

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพชชาย อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว 

มีประสบกาณ์ อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

มีทัศนคติที่ดี พร้อมเรียนรู้

มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีความจริงจังในการทำงาน

 

สวัสดิการ :

1.ตรวจสอบความพร้อมของระบบ Waste water ทั้งหมดให้พร้อมใช้งานและรับน้ำเสียเข้าจากขบวนการผลิต

2.ควบคุมดูแลไม่ให้เกิดความสูญเสียในขณะปฏิบัติงานทั้งด้านเครื่องจักร

3.ซ่อมแซ่มเครื่องจักรเมื่อชำรุด

4.ทำตามแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร รายวัน,รายสัปดาห์,รายเดือนและรายปี

5.ควบคุุมดูแลการบำรุงรักษาและการซ่อมให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

6.อาจดูแลผู้รับเหมาภายนอกที่เข้ามาดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

7.ดูแลรักษาความสะอาดของระบบ Waste water ทั้งหมด 

8.

ติดต่อ :

นางสาวสุภัควรา แร่วงค์คต

-02-323-2725-8 ต่อ 0

-15/ Phone 062-464-7989