เกี่ยวกับองค์กร :


ตำแหน่ง :

พ่อบ้าน

อัตราที่รับ :

2

เงินเดือน :

10,000 ขึ้นไป

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย อายุ ตั้งแต่ 30 ปี ขึนไป / วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ป.6 ขึ้นไป มีที่พักอยู่ใกล้กับนิคมุตสาหกรรมบางปู

สวัสดิการ :

1.ดูแลพื้นที่ส่วนต่างๆ ภายในบริเวณโรงงาน ให้สะอาดเรียบร้อย 

2.ทำงานอื่นตมที่หัวหน้ามอบหมาย

ติดต่อ :

นางสาวสุภัควรา แร่วงค์คต

-02-323-2725-8 ต่อ 0

-15