เกี่ยวกับองค์กร :


ตำแหน่ง :

พนักงานฝ่ายผลิต

อัตราที่รับ :

25

เงินเดือน :

460-600 บ./วัน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

- ขยัน อดทน กระตือรือร้น ละเอียด รอบครอบ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

สวัสดิการ :

- ค่าจ้างเป็นรายเดือน

- ค่าอาหารกลางวัน 25 บาท/วัน

- ประกันสังคม

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- ประกันชีวิต

- ชุดยูนิฟอร์มฟรี เมื่อผ่านทดลองงาน

-ท่องเที่ยวประจำปี

-กิจกรรมต่างๆ เช่น กีฬาสี

-เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ

- ตรวจสุขภาพประจำปี

ติดต่อ :

-027106457-59

-