เกี่ยวกับองค์กร :


ตำแหน่ง :

Accounting Staft

อัตราที่รับ :

1

เงินเดือน :

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- เพศหญิงอายุ 25-30 ปีขึ้นไป

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชี

- สามารถใช้ Computer Ms Officer ได้

- มีความรู้ระบบบัญชีเบื้องต้น

- มีความรู้โปรแกรม ACCPAC

- หากมีประสบการณ์บัญชีต้นทุน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- ขยัน อดทน กระตือรือร้น ละเอียด รอบครอบ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

สวัสดิการ :

- ค่าจ้างเป็นรายเดือน

- ค่าอาหารกลางวัน 25 บาท/วัน

- ประกันสังคม

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- ประกันชีวิต

- ชุดยูนิฟอร์มฟรี เมื่อผ่านทดลองงาน

-ท่องเที่ยวประจำปี

-กิจกรรมต่างๆ เช่น กีฬาสี

-เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ

- ตรวจสุขภาพประจำปี

ติดต่อ :

น.ส.วันเพ็ญ ไชยหงษ์

-023240090-91

-wanpen@sumipex.co.th