เกี่ยวกับองค์กร :


ตำแหน่ง :

Wherehouse & Logistic

อัตราที่รับ :

1

เงินเดือน :

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- เพศชายอายุ 35 ปีขึ้นไป

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีความสามารถในการจัดการรายละเอียดคลังสินค้า

- สามารถใช้ Computer Ms Officer ได้

- มีความระเอียดรอบครอบ มนุษย์สัมพันธ์ดีสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้

- สามารถสท่อสารภาษา อังกฤษได้

- มีประสบการณ์งานคลังสินค้า 3-5 ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความรู้เรื่อง ISO 9001/14001 /18001 และ Kaizen

สวัสดิการ :

- ค่าจ้างเป็นรายเดือน

- ค่าอาหารกลางวัน 25 บาท/วัน

- ประกันสังคม

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- ประกันชีวิต

- ชุดยูนิฟอร์มฟรี เมื่อผ่านทดลองงาน

-ท่องเที่ยวประจำปี

-กิจกรรมต่างๆ เช่น กีฬาสี

-เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ

- ตรวจสุขภาพประจำปี

ติดต่อ :

น.ส.วันเพ็ญ ไชยหงษ์

-023240090-91

-wanpen@sumipex.co.th