วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 สนป. ได้ส่งมอบความสุขจากผู้ประกอบการ

2020-02-03 16:48:35

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 สนป. ได้ส่งมอบความสุขจากผู้ประกอบการในนิคมฯบางปูโดยนำกระเช้าของขวัญไปมอบให้กับคนพิการที่มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเซียร์ และมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย