งานกำจัดวัชพืช ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ และสวนหย่อม

งานกำจัดวัชพืช ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ และสวนหย่อม

รายละเอียด

งานทำความสะอาดอาคารสำนักงานและแม่บ้าน

งานทำความสะอาดอาคารสำนักงานและแม่บ้านดูแลความเรียบร้อยในอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู

รายละเอียด

งานบริหารจัดการศูนย์เฝ้าระวัง

งานบริหารจัดการศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งเเวดล้อม(EMCC)นิคมอุตสาหกรรมบางปู

รายละเอียด

SAMUT PRAKAN WEATHER